Utbilda dig inom marknadsföring

 

Marknadsföring är något som alltfler ser ett stort behov av att lära sig. Utan marknadsföring är det svårt att nå igenom mediebruset och göra sig hörd – och dagens företag lever högt på att kunna få fram sitt budskap. Marknadsföring är en konst som kräver både träning och intuition. Om du vill lyckas inom marknadsföringsbranschen gör du därför rätt i att utbilda dig. Det ger dig inte bara en bra merit på CV:t som hjälper dig i jobbsökandet, utan kan också förse dig med rätt verktyg för en lång och framgångsrik karriär. Här är några lärosäten som erbjuder flera av Sveriges bästa marknadsföringsutbildningar.

IHM Business School är en skola i Stockholm som har utbildningar inom marknadsföring, företagande och närliggande discipliner. Eftersom skolan drivs privat av ägaren IHM har den en nära kontakt med arbetslivet. Det innebär att elever på skolan kan räkna med att få goda möjligheter till praktik liksom en utbildning som innehåller många praktiska moment. Dessutom är utbildningen normalt uppdaterad med de senaste rönen och teknikerna för att varje elev ska kunna gå ut med en så god koll på marknadsföring som möjligt. Med ett flertal föreläsare från näringslivet som deltar varje år får också eleverna gott om inspiration.

Young man discussing market research with colleagues in a meeting. Team of young professionals having a meeting in conference room looking at documents.

Berghs är en skola som tydligare riktar in sig på reklam. Här finns flera olika utbildningar och linjer, men de har alla gemensamt att de syftar till att ge varje elev en god chans att lära sig marknadsföringens ädla konst. Det är inte lätt att hitta på en slagfärdig formulering eller göra en slående grafisk design. På Berghs får ändå eleverna de bästa förutsättningarna för att lära sig just det. Alumner från Berghs brukar vara åtråvärda på arbetsmarknaden eftersom de har fått arbeta med projekt som liknar de ute i arbetslivet.

Antagningen till de olika skolorna kan vara hård. Berghs har exempelvis ett intagningsprov som går ut på att du ska skicka in en portfolio med dina alster för att visa upp din talang. Det viktigaste är dock att du brinner för marknadsföring och är beredd att genomgå hårda studier för att klara av det. Det förenar både IHM och Berghs i sin vilja att utbilda studenter till färdiga marknadsföringsexperter.

Kommentera