Vad är direktreklam?

Så som namnet antyder är direktreklam sådan reklam som skickas direkt till mottagaren. Detta sker vanligen via postutskick, men även direktreklam i form av mejl och sms är numera vanligt. Fördelen med direktreklam är att man kan rikta sig till en specifik målgrupp, och vara säker på att mottagaren nås av budskapet.

Direktreklam brukar delas in i tre olika typer: oadresserad direktreklam (ODR), adresserad direktreklam (ADR) och e-postreklam (EDR). Oadresserad direktreklam har inte en specifik mottagare i adressfältet, utan skickas endast till vissa adresser. Man kan avböja att få sådan reklam genom att sätta upp en skylt på sin brevlåda eller sitt brevinkast med texten ”Ingen reklam, tack”, eller liknande. Däremot kommer man fortfarande att få sådan reklam som är specifikt adresserad till en själv, ADR. Företag kan få tag på din adress genom att återförsäljare säljer uppgifter ur statens personadressregister. Om man inte heller vill ha sådana utskick kan man anmäla sig till NIX, eller kontakta personadressregistret för att lägga in en spärr. Även med spärren är man dock inte ”skyddad” mot all reklam – de företag som man redan är kund hos har fortfarande rätt att skicka ut erbjudanden.

Eftersom många kunder har just den attityden som beskrivits ovan – att man vill skydda sig från reklam och gör allt man kan för att undvika den – är det viktigt att man noga överväger hur man utformar sin direktreklam. Erbjudandet måste vara sådant att det är relevant för den målgrupp man vänder sig till, och ska vara så bra att kunderna inte kan avfärda det. En effektiv typ av direktreklam som skickas ut via e-post är nyhetsbrev. Den är effektiv av flera anledningar – dels för att den skickas direkt till redan existerande kunder eller sådana som anmält intresse för att få brevet (det vill säga sådana som är sannolika att använda ens produkt eller tjänst), dels för att ett nyhetsbrev ofta inte uppfattas som reklam, utan snarare som en gratistjänst. Därför kan man bygga goodwill samtidigt som man marknadsför sitt företag. Ytterligare en fördel är att det är en enkel och billig form av marknadsföring; man kan enkelt skapa ett snyggt och proffsigt nyhetsbrev på Ungapped.se, och det är ju som bekant gratis att skicka mejl.

Kommentera